รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Hypertension and Cerebrovascular Disease

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
20m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/01/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Hypertension and Cerebrovascular Disease

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”