รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Hypertension in Chronic Heart Failure

0

1.5 (1 rating)
1 lessons
25m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.แพรว โคตรุฉิน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 13/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Hypertension in Chronic Heart Failure

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”