รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Hypertension in Chronic Kidney Disease

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
17m
Level : Beginner
วิทยากร : พ.ท.ศ. นพ.บัญชา สถิระพจน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/01/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Hypertension in Chronic Kidney Disease

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”