รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Hypertension in Older People

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
16m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 06/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Hypertension in Older People

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”