รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง International and Thai Guidelines on the Management of Hypertension

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
23m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

International and Thai Guidelines on the Management of Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”