รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Office Blood Pressure Measurement

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
22m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 05/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Office Blood Pressure Measurement

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”