รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Office Management of Hypertension

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
23m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 02/01/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Office Management of Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”