รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Out-of-office Blood Pressure Monitoring

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
20m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 05/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Out-of-office Blood Pressure Monitoring

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”