รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Pathogenesis of Hypertension

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
40m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/11/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Pathogenesis of Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”