รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Resistant Hypertension

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 06/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Resistant Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”