รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Risk Assessment

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
28m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Risk Assessment

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”