รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Use of Combination Therapies

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
12m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/01/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Use of Combination Therapies

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”