รู้จักสิวก่อนใช้ยา

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.นภดล นพคุณ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

การรักษาสิวโดยใช้ยา ต้องเข้าใจสาเหตุของการเกิดสิว เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”