MDCU TALK 11: จากแพทย์ชนบทจุฬา สู่นักบริหาร นพ.สาธารณสุขจังหวัด

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : นพ.นรเทพ อัศวพัชระ
วันที่บรรยาย : 11/10/2022

MDCU TALK 11: จากแพทย์ชนบทจุฬา สู่นักบริหาร นพ.สาธารณสุขจังหวัด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”