การสื่อสารทางการแพทย์

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
14m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. ดร. นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 10/10/2023

At the end of the course, participants should be able to learn how to communicate effectively with patients and relatives, including in high-risk situations

โค้ดส่วนลด

ราคา199บาท
ราคา199บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”