จัดการความเครียดด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ญาณิน ทิพากร
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/05/2022

ปัญหาสุขภาพกายที่มักอาจจะเกิดเมื่อมีความเครียดสูงเช่น โรคกระเพาะ โรคหัวใจ ความดันสูง ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงขึ้น หรือว่าป่วยบ่อยขึ้น รวมถึงโรคทางจิตเวช เช่น วิตกกังวลหรือซึมเศร้า เบื้องต้นหากทราบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียด สามารถมาตรวจประเมินได้ หรือจัดการความเครียดด้วยตนเองโดยคำแนะนำของ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”