ฟิสิกส์การแพทย์สร้างสรรค์งานบริการผู้ป่วยอย่างยั่งยืน

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  10:26 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. ดร.อัญชลี กฤษณจินดา , รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย , สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย , สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย , สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  วันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ (International Day of Medical Physics; IDMP) ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยเป็นวันคล้ายวันเกิดของมาดามคูรี นักฟิสิกส์การแพทย์ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี จากการค้นพบแร่เรเดียมและนำมาใช้ในวงการแพทย์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมบทบาทนักฟิสิกส์การแพทย์ที่สร้างสรรค์งานบริการผู้ป่วยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำในการใช้รังสี และเป็นไปตามมาตรฐานในการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยา

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”