Mpox Part 1

0

5.0 (4 rating)
5 lessons
1h:22m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล , รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล , อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช , ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ , ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ , ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี , อ. พญ.นันทนา จำปา , อ. พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

คอร์สนี้ได้รับคะแนน CME (สำหรับแพทย์เท่านั้น)

ทันเหตุการณ์ ฝีดาษวานร Mpox UPDATE

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”