ปลูกถ่ายตับกับ Excellent Center For Organ Transplantation

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:12 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ
  ภาควิชา : ศัลยแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
  วันที่เผยแพร่ : 05/05/2022

  "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลแรกที่ทำการปลูกถ่ายตับได้สำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปลายปี 2530

  การผ่าตัดปลูกถ่ายตับเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร และหน่วยต่าง ๆ ทำงานร่วมกันมากมาย"

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”