ปลูกถ่ายตับกับ Excellent Center For Organ Transplantation

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 05/05/2022

"โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลแรกที่ทำการปลูกถ่ายตับได้สำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปลายปี 2530

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร และหน่วยต่าง ๆ ทำงานร่วมกันมากมาย"

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”