อันตรายของ pm 2.5 ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
15m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 29/08/2023

อันตรายของ pm 2.5 ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต

โค้ดส่วนลด

ราคา299บาท
ราคา299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”