อันตรายของ pm 2.5 ระบบหายใจและมะเร็งปอด

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 29/08/2023

อันตรายของ pm 2.5 ระบบหายใจและมะเร็งปอด

โค้ดส่วนลด

ราคา299บาท
ราคา299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”