การปรับอากาศในบ้านและอาคารเพื่อ ลด pm 2.5

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
21m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 29/08/2023

การปรับอากาศในบ้านและอาคารเพื่อ ลด pm 2.5

โค้ดส่วนลด

ราคา299บาท
ราคา299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”