ปอดอักเสบ รู้ทัน ป้องกันได้

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/01/2024

รู้วิธีป้องกันตัวเองและคนที่รักจากโรคปอดอักเสบ

ตระหนักถึงโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสและเสริมภูมิคุ้มกันด้วนการรับวัคซีน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”