Precocious Puberty การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  22:22 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
  วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022


  เริ่มเรียนได้ เร็วๆ นี้


  ภาวะที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร ซึ่งหากผู้ปกครองสังเกตุเห็นความผิดปกติของบุตรหลาน ก็จะช่วยให้เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา  Coming soon

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”