Precocious Puberty การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

0

4.3 (3 rating)
1 lessons
23m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
วันที่เผยแพร่ : 26/09/2022

ภาวะที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร ซึ่งหากผู้ปกครองสังเกตุเห็นความผิดปกติของบุตรหลาน ก็จะช่วยให้เข้ารับการรักษาได้ทันเวลาปกติ 390
ฟรี
ปกติ390
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”