Essential procedures for medical students

0

5.0 (1 rating)
4 lessons
37m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ , อ. นพ.เสฎฐพงศ์ ชูนามชัย , อ. ดร. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า , อ. นพ.พีร์ พบพาน
วันที่เผยแพร่ : 10/08/2022

คอร์สนี้ได้รับคะแนน CME (สำหรับแพทย์เท่านั้น)

โค้ดส่วนลด

ราคา390บาท
ราคา390บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”