โครงการ “อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา” สะพานบุญของผู้ให้ ประโยชน์ต่อไปของผู้รับ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ.ธนศิลป์ หวลมานพ , นางสาวขวัญตา ปานรักษา , นางสาวกมลรัตน์ ยอดใส , นางสาวอัปสรา แก้วสีคร้าม , นางสาวสิรภัทร แสงสุริยะ , นางสาววริศรา จำปาประโคน , นางสาวปภาวี พูลสมบัติ , นางสาวแพรวพันธ์ ปราณี , นางสาวภานุมาส ผลโภชน์
วันที่เผยแพร่ : 27/06/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. ทราบถึงวิธีการและรายละเอียดต่างๆ สำหรับบุคคลที่ต้องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

2. เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”