โครงการ Fast Data Searching by ทะเบียนสินทรัพย์

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : นายกเชนทร เอื้อเฟื้อกลาง , นางสาวชลาลัย ปรางค์ประเสริฐ , นายกฤช มาประดิษฐ์
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายบริหาร
วันที่เผยแพร่ : 11/07/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. เรียนรู้โปรแกรมใหม่ เช่น โปรแกรมค้นหาทะเบียนสินทรัพย์

2. ทราบถึงแนวทาง/วิธีการค้นหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน 

3. นำไปเป็นตัวอย่างหรือแนวคิด และปรับใช้ ในหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น หากเป็นการทำงานที่คล้ายคลึงกัน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”