Public Involvement and Engagement (PIE) for older adults

0

4.5 (2 rating)
6 lessons
2h:54m
Level : Beginner
วิทยากร : Nattawan Utoomprurkporn, MD, MSc, PhD
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 14/07/2022

รหัสวิชา : 3019993 Proactive Community Audiology

คอร์สนี้ได้รับคะแนน CME (สำหรับแพทย์เท่านั้น)

เบื่อการทำวิจัยขึ้นหิ้ง!! ทำอย่างไรเราถึงจะดูแลผู้ป่วย และทำงานวิจัยที่มีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้จริง คอร์สของเราจะช่วยแนะนำถึงการให้ผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการของนักวิจัยและแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านความร่วมมือกับประเทศอังกฤษภายใต้โครงการ Research Environment Link fund ของ British Council& PMU-B

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”