Public Involvement and Engagement (PIE) for older adults

0

5.0 (1 rating)
6 lessons
174:28 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ภาควิชา : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 14/07/2022

รหัสวิชา : 3019993 Proactive Community Audiologyเบื่อการทำวิจัยขึ้นหิ้ง!! ทำอย่างไรเราถึงจะดูแลผู้ป่วย และทำงานวิจัยที่มีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้จริง คอร์สของเราจะช่วยแนะนำถึงการให้ผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการของนักวิจัยและแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านความร่วมมือกับประเทศอังกฤษภายใต้โครงการ Research Environment Link fund ของ British Council& PMU-B

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”