ภูมิแพ้ทางเดินหายใจกับโควิด-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.สุพินดา ชูสกุล
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 12/05/2022

รู้จักความแตกต่าง อาการ การรักษา การดูแลตนเองระหว่างโรคโควิด-19 กับภูมิแพ้ทางเดินหายใจ พร้อมความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”