วิ่งอย่างปลอดภัย

0

5.0 (1 rating)
7 lessons
1h:13m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธนา ทองศรีคำ , ผศ. ดร. นพ.ภาสกร วัธนธาดา , รศ. ดร. พญ.อรอนงค์ กุละพัฒน์ , อ. พญ.ณัฐวรรณ สงวนวงษ์ , อ. นพ.วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ , อ. นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ , ผศ. ดร. นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว
ภาควิชา : สรีรวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 16/05/2023

At the end of the course, participants should be able to prepare themselves for safe and healthy running sessions.

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”