Scleral lens

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. (พิเศษ) พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล
ภาควิชา : จักษุวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 02/05/2022

Scleral lens เป็นคอนแทคเลนส์ที่มีความพิเศษเป็นแบบแข็งและมีขนาดใหญ่กว่าตาดำ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาบิดเบี้ยว ผิดรูปร่าง และตาแห้ง ช่วยทำให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”