โครงการ Sound บำบัดกำจัดความเครียด ความกังวลและความกลัวของผู้ป่วยมะเร็งในห้องฉายรังสี

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : นางสาวกีรติกา ไทรจันทร์ , นางสาววรญนา เงินเถื่อ
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 30/05/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. ผู้เรียนทราบว่า ดนตรีจะช่วยให้คนฟังผ่อนคลายจากอาการเจ็บป่วย และจากความกังวล หรือลดความเครียด รวมทั้งช่วยปรับให้อารมณ์สงบขึ้นได้

2. สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”