Street Food และความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปรสิต

  0

  4.5 (1 rating)
  1 lessons
  06:28 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ.ดร.นพ.กนก พฤติวทัญญู
  ภาควิชา : ฝ่ายปรสิตวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  Street food อาหารตามริมทางเดิน ท้องถนน อาจมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคปรสิต คือ ความสะอาด วัตถุดิบ และสุขอนามัยขอผู้ประกอบอาหาร อาการเมื่อติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ถ่ายเหลว หรือปวดท้อง มีถ่ายเป็นมูกเลือด คลื่นไส้ อาเจียน และมีผื่น ซึ่งเป็นอาการที่อาจจะพบได้บ่อยในโรคปรสิตทางเดินอาหาร สามารถมาพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อขอคำแนะนำรวมถึงการตรวจรักษา

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”