Street Food และความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปรสิต

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. ดร. นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
ภาควิชา : ปรสิตวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

Street food อาหารตามริมทางเดิน ท้องถนน อาจมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคปรสิต คือ ความสะอาด วัตถุดิบ และสุขอนามัยขอผู้ประกอบอาหาร อาการเมื่อติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ถ่ายเหลว หรือปวดท้อง มีถ่ายเป็นมูกเลือด คลื่นไส้ อาเจียน และมีผื่น ซึ่งเป็นอาการที่อาจจะพบได้บ่อยในโรคปรสิตทางเดินอาหาร สามารถมาพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อขอคำแนะนำรวมถึงการตรวจรักษา

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”