โรคหลอดเลือดสมองกับช่องทางด่วน Stroke Fast Track

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร , อ. นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

"โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ต้องรักษา รวดเร็ว เฉียบพลัน เพราะว่าเนื้อสมองจะตายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาช้า คนไข้อาจจะพิการ หรือเสียชีวิตได้

แต่ถ้าได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิต หรือกลับมาเป็นปกติได้

การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แบบเร่งด่วน จะมีระบบที่เรียกว่าช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในระบบได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วฉับไว"

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”