โรคหลอดเลือดสมองกับช่องทางด่วน Stroke Fast Track

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:12 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร , อ. นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์
  ภาควิชา : โรคหลอดเลือดสมอง
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  "โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ต้องรักษา รวดเร็ว เฉียบพลัน เพราะว่าเนื้อสมองจะตายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาช้า คนไข้อาจจะพิการ หรือเสียชีวิตได้

  แต่ถ้าได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิต หรือกลับมาเป็นปกติได้

  การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แบบเร่งด่วน จะมีระบบที่เรียกว่าช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในระบบได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วฉับไว"

  ฟรี

  Tag :

  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”