ภาวะวูบหมดสติ

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  06:08 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 21/06/2022

  การที่คนไข้เป็นลมหมดสติ ตั้งแต่อายุน้อย ๆ จนถึงอายุเยอะ ๆ สิ่งที่แตกต่างกัน คือสาเหตุ เช่น หากคนไข้ที่มีอายุมากเป็นลมหมดสติ อาจจะมีโรคหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือเส้นเลือดผิดปกติ ส่วนกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจ เช่น ผู้หญิงอายุน้อย ๆ เมื่อมีประจำเดือนแล้วหน้ามืดและเป็นลม หรืออยู่ในที่ร้อนๆ

  หากมีอาการเฉียบพลันวูบหมดสติควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นโดยคุณหมอว่าเป็นจากโรคหัวใจหรือไม่

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”