ภาวะวูบหมดสติ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 21/06/2022

การที่คนไข้เป็นลมหมดสติ ตั้งแต่อายุน้อย ๆ จนถึงอายุเยอะ ๆ สิ่งที่แตกต่างกัน คือสาเหตุ เช่น หากคนไข้ที่มีอายุมากเป็นลมหมดสติ อาจจะมีโรคหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือเส้นเลือดผิดปกติ ส่วนกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจ เช่น ผู้หญิงอายุน้อย ๆ เมื่อมีประจำเดือนแล้วหน้ามืดและเป็นลม หรืออยู่ในที่ร้อนๆ

หากมีอาการเฉียบพลันวูบหมดสติควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นโดยคุณหมอว่าเป็นจากโรคหัวใจหรือไม่

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”