TICS ความผิดปกติที่ไม่ควรล้อเลียน

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  07:00 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.พีรยา จาโกต้ , อ. นพ.ธนทัศน์ บุญมงคล
  ภาควิชา : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  หากพบว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการ ขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก บิดคอ ยักไหล่ สะบัดมือ กระตุกมือ โดยมีอาการเหล่านี้ซ้ำๆ เป็นๆหายๆเรื้อรัง ไม่ควรล้อเลียนหรือหยอกล้อ แต่ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีภาวะ TICS และให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”