หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Part 3

0

0.0 (0 rating)
3 lessons
33m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.สำเภา แสนหนองหว้า , พว.นิภา ชื่นอารมณ์
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 06/06/2023

การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”