หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (part 3)

0

5.0 (1 rating)
2 lessons
20m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.เครือวัลย์ กันทะขู้ , พว.อนงค์นาถ เฮงสุวรรณ์
วันที่เผยแพร่ : 05/03/2024

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียน ผู้เรียนสามารถป้องกันและดูแลแผลกดทับและภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ มีความรู้ในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่ได้เลย (Basic Care & Advanced Care)

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”