เสวนา "โรคอ้วน" Weight Regain Comparison of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass And Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Asian People: 5 Years of Follow Up Study

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
12m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
ภาควิชา : ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่บรรยาย : 01/06/2023

โค้ดส่วนลด

ราคา190บาท
ราคา190บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”