เสวนา "โรคอ้วน" Weight Regain Comparison of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass And Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Asian People: 5 Years of Follow Up Study

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
12m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์
วันที่บรรยาย : 20/06/2024
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”