เสวนา "โรคอ้วน" Weight Regain Comparison of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass And Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Asian People: 5 Years of Follow Up Study

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  12:07 นาที
  Level : Intermediate
  วิทยากร : อ. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
  ภาควิชา : ภาควิชาศัลยศาสตร์
  วันที่บรรยาย : 29/01/2023

  โค้ดส่วนลด

  ราคา190บาท
  ราคา190บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”