การตั้งครรภ์แฝด

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 28/04/2022

ปัจจุบันการตั้งครรภ์แฝดพบได้มากขึ้นในหลายครอบครัว ซึ่งถือเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์มากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวหลายเท่าตัว

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”