โครงการ การใช้งานวัสดุให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณสายสุณี อสุนี ณ อยุธยา
วันที่เผยแพร่ : 04/04/2023

"หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. ผลิตวัสดุไว้ใช้ได้เอง ในราคาไม่แพง คุณภาพดี และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

2. การนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือ เมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ มีการบูรณะซ่อมแซม ทำให้ยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก "หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”