รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคซึมเศร้า

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:52 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
  ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  โรคซึมเศร้า คือ โรคของอารมณ์ จะสังเกตว่าตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ออกไปในทางเศร้า เบื่อ ท้อแท้ ไม่มีความหวัง 

  โรคซึมเศร้าเป็นได้ทุกวัย แต่กลุ่มอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”