รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคซึมเศร้า

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

โรคซึมเศร้า คือ โรคของอารมณ์ จะสังเกตว่าตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ออกไปในทางเศร้า เบื่อ ท้อแท้ ไม่มีความหวัง 

โรคซึมเศร้าเป็นได้ทุกวัย แต่กลุ่มอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”