การดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 14/06/2022

เบาหวาน คือ โรคที่น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนตัวหนึ่งบกพร่อง ฮอรโมนนั้นชื่อว่า อินซูลิน ซึ่งผลิตจากตับอ่อน ถ้าฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอจะส่งผลทำให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”