การดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน

  0

  4.5 (1 rating)
  1 lessons
  06:47 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 14/06/2022

  เบาหวาน คือ โรคที่น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนตัวหนึ่งบกพร่อง ฮอรโมนนั้นชื่อว่า อินซูลิน ซึ่งผลิตจากตับอ่อน ถ้าฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอจะส่งผลทำให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”