การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำผู้บริหารโรงพยาบาลในยุคย้อนแย้ง

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
32m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ภาควิชา : กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่เผยแพร่ : 02/05/2023
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”