การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำผู้บริหารโรงพยาบาลในยุคย้อนแย้ง

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
32m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี
วันที่เผยแพร่ : 02/05/2023

การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำผู้บริหารโรงพยาบาลในยุคย้อนแย้ง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”