เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.ภรณี กนกโรจน์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

การเจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว คือ การเจาะเก็บเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดและจะทราบผลทันทีหลังจากที่ตรวจ

สำหรับคนที่จำเป็นต้องตรวจ ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน และ 2 ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ข้อดีของการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว คือ สามารถป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปในผู้ป่วยเบาหวาน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”