เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:02 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. พญ.ภรณี กนกโรจน์
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  การเจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว คือ การเจาะเก็บเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดและจะทราบผลทันทีหลังจากที่ตรวจ

  สำหรับคนที่จำเป็นต้องตรวจ ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน และ 2 ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  ข้อดีของการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว คือ สามารถป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปในผู้ป่วยเบาหวาน

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”