การปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลม

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:06 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) พญ.ภัทร์นฤน มหัธนสกุล
  ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหรือหลอดลม ทำให้เกิดอันตราย การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี สามารถช่วยผู้ป่วยให้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”