การปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลม

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ.(พิเศษ) พญ.ภัทร์นฤน มหัธนสกุล
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหรือหลอดลม ทำให้เกิดอันตราย การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี สามารถช่วยผู้ป่วยให้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”