ปลูกถ่ายหัวใจ

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  05:41 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 26/04/2022

  "การปลูกถ่ายหัวใจเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคหัวใจชนิดต่างๆที่มีลักษณะรุนแรง ไม่สามารถรักษาด้วยการดูแลวิธีอื่นไม่ได้

  การปลูกถ่ายหัวใจคนไข้คนแรกของ South East Asia และของประเทศไทยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อปี 2537"

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”