ปลูกถ่ายหัวใจ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/04/2022

"การปลูกถ่ายหัวใจเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคหัวใจชนิดต่างๆที่มีลักษณะรุนแรง ไม่สามารถรักษาด้วยการดูแลวิธีอื่นไม่ได้

การปลูกถ่ายหัวใจคนไข้คนแรกของ South East Asia และของประเทศไทยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อปี 2537"

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”