นวัตกรรมข้อสะโพกเทียมเพื่อผู้ป่วยสูงวัยที่มีข้อสะโพกหัก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:14 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.วัชระ วิไลรัตน์
  ภาควิชา : ออร์โธปิดิกส์
  วันที่เผยแพร่ : 03/05/2022

  นวัตกรรมการผลิตข้อสะโพกเทียมที่กำลังศึกษาวิจัยและพัฒนาอยู่ในขณะนี้ ได้มีการพัฒนาให้มีขนาดตามร่างกายของคนไทยซึ่งทำให้ใช้งานได้เหมาะสมกว่าข้อสะโพกเทียมที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังให้กับผู้ป่วย ข้อสะโพกหัก หรือผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้ง

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”