เมื่อลูกเป็นไข้เช็ดตัวอย่างไรให้ถูกวิธี

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/04/2022

ช่วงอายุของเด็กที่เกิดไข้สูงแล้วชัก ที่เจอบ่อยที่สุด คือ ช่วง 6 เดือน – 6 ปี การเช็ดตัวเมื่อลูกเป็นไข้ในวัยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีการเช็ดตัวลดไข้ในเด็กที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดี จะทำให้เด็กสบายตัวขึ้น และอาจจะทำให้เด็กให้ความร่วมมือในการรักษาอื่น ๆ เช่น ทานข้าวมากขึ้น ดื่มน้ำและทานยา

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”