รู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

มะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่เราทราบสาเหตุที่ชัดเจน มะเร็งปากมดลูก 99% เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Human Papillomavirus ( HPV) โดยการติดเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวจะส่งผลทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก และเกิดการติดเชื้อสะสมเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นมะเร็ง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”