รู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:18 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ
  ภาควิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  มะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่เราทราบสาเหตุที่ชัดเจน มะเร็งปากมดลูก 99% เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Human Papillomavirus ( HPV) โดยการติดเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวจะส่งผลทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก และเกิดการติดเชื้อสะสมเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นมะเร็ง

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”